Brands

No results

Cars

No results

Articles

No results

×

23. August '18 09:07 by Jørli Petersen

Broen til Samsø …. nu

Danmark er en bronation, men forbindelsen over Kattegat bliver den hidtil største opgave. Samlet skal der anlægges 38 km bro, eller måske – tunnel.

Trafikminister Ole Birk Olesen vil afsætte 60 millioner kroner til en forundersøgelse til en kommende fast forbindelse over Kattegat, den forbindelse vi tidligere har kaldt ”broen til Samsø”.

Forundersøgelsen skal finde sted allerede i 2019, hvis de 60 millioner kroner bliver en del af den kommende finanslov, men mon ikke der er politisk vilje til at afsætte pengene, for der er bred politik opbakning fra mange kendte politikere fra lige så mange partier, så det ligner en let opgave for Ole Birk Olesen at få sat gang i en forundersøgelse.

Det der bekymrer os er trafikministerens brug af ordet ”allerede”. Allerede i 2019!!

Det kan helt enkelt ikke gå hurtigt nok med en sådan undersøgelse, og den efterfølgende VVM undersøgelse bør også strammes gevaldigt op, så cyklistpartiet, foreningen til bevarelse af en endnu ukendt frø og vestsjællandske træklammere får så kort tid som muligt til at smide slæder på tværs for det kommende projekt.

En bro til og fra Samsø vil flytte rundt på store mængde dansk trafik. Aarhus og Nordjylland rykker pludselig meget tættere på Sjælland. (Ill. Vejdirektoratet)

Vejdirektoratet skal give endeligt analysesvar til trafikministeren til november, og når Vejdirektoratet har givet svar, bør det være det sidste vi hører til kendte direktorat, når det gælder selve den fysiske del af den kommende broforbindelse.

(Ill. Vejdirektoratet)

Det samme gælder DSB og Banedanmark. Især disse to afdelinger for klumpe-dumper bør slet ikke have nogen adgang til at blande sig, de kan sammen med Vejdirektoratet henvises til at udtænke nye bonusordninger til chefgangene. Hvis de får adgang til andet, bliver det som bekendt mindst dobbelt så dyrt, ligesom anlægstiden bliver forlænget betragteligt.

Den private løsning

I det kommende regnestykke skal man finde ud af, om det skal være en ren bilforbindelse, eller det skal være en kombineret bane- og vejforbindelse. Sidstnævnte vil opfylde Pia Futtog og resten af SF’s våde drøm om masser af futtog, ligesom det tager trykket af den tvivlsomme togfond. Endelig kan Aarhus og København forbindes med en rigtig hurtig forbindelse. Hvis der er skinner på den kommende forbindelse, kan det blive en forbindelse med bred politisk opbakning, men de danske klumpe-dumpe institutioner skal fortsat holdes uden for projektet.

Vej- og bane dummerikkerne kan slå en pæl i jorden på Sjælland, to på Samsø og en i Jylland. Her skal broen gå i land.

Resten bør overlades til det berømte private initiativ, der viste sin værdi, da private anlagde motorvejen til Sønderborg. Danske pensionskasser bør stå bag projektet, og hvis de danske lønmodtageres pengekasse skal finansiere, skal hele styring af projektet også overlades til det private, der kun har en interesse, – at få bygget en fast forbindelse til tiden, hvilket vil sige så hurtigt som muligt.

Offentlig besparelse

Den 38 kilometer lange forbindelse over Kattegat har et par meget gunstige sidegevinster til den store offentlige kasse.

Med en hurtig forbindelse over Kattegat, vil en stor del af trafikken blive ledt uden om Fyn, og aflaste den i forvejen stærkt overbelastede østjyske motorvej. Hvis ikke der etableres en ny forbindelse til Aarhus, Midt- og Nordjylland, skal der investeres mange skattekroner i andre trafikale løsninger fra Odense til Aarhus.

Den faste forbindelse over Kattegat kan blive helt privat, hvis landets folkevalgte kan undgå påvirkning fra statslige kluddermikler m//k. Finansieret af danske pensionsselskaber som også bør styre det store anlæg sammen med en række danske entreprenørselskaber. Vejdirektoratet, DSB og især Banedanmark skal være henvist til at følge tilblivelsen fra tilstødende strande.

Med en privat finansieret bro, kan de mange skattekroner anvendes til andre trafikale investeringer, måske til endnu en tunnel under Limfjorden, som langt fra er eneste trafikale investering, der trænger til at fremmes. Hvad med en havnetunnel under Københavns Havn? Den har kun været diskuteret i et par generationer, og mange lignende forbedringer bør skubbes igang, hvis ikke Danmark skal sande til i trafikalt kaos om fem eller 10 år.

Lad den hurtige beslutning om en fast forbindelse over Kattegat vise vejen til en moderne infrastruktur. Lad den private sektor stå for alt det praktiske, og hold de statslige klumpe-dumpe institutioner væk fra andet end vej- og baneforbindelse frem til den privat-byggede bro. Vor tiltro til de statslige er præcis så stor, at broen måske kommer til at vente på asfalt og især skinner til og fra den kommende bro.

Broen over Vejle Fjord har for kort tid siden fået et par ekstra spor, så den nu er 6-sporet, men den er allerede under voldsom trafikal belastning. En ny forbindelse over Kattegat vil tage noget at trykket fra både bro og resten af motorvejsnettet fra Odense til Aarhus.

Pin It on Pinterest