Brands

No results

Cars

No results

Articles

No results

×

31. August '20 21:23 by Jørli Petersen

Farten betaler

I fremtiden er det ikke farten der dræber, det er farten der betaler.

Folketingets partier drøfter netop nu et nyt politiforlig, og det kommer ikke bag på mange, at det endnu engang handler om mere politi og flere penge. Et af de indledende paradeforslag er, at nærpolitiet skal genetableres.

Hvis man ønsker landbetjenten tilbage, er det en ting, mens forslaget med nærpoliti, med en ugentlig åbningstid på fire timer, nok ikke løser de problemer, der ligger bag forslaget.

Til gengæld er det alvorligt, at politikerne for alvor har indledt jagten på fremtidens fartsyndere.

Finansieringen af politiforliget er blandt andet 200 nye fotovogne.

Politiet skal selv skaffe pengene til det nye politiforlig. Metoden er enkel. Udskriv flere fartbøder.

Disse 200 fotovogne skal finde 300 millioner kroner årligt i rene bødeindtægter, og med det forslag, er det endeligt slut med alle undskyldninger, om fotovogne kun er til for at højne sikkerhed på gader og veje, for det officielle slogan har hidtil været, – Farten dræber.

Vi har længe vidst, at politiet holder alle mulige andre steder end ved skoler, børnehaver og lignende steder med mange usikre og bløde trafikanter. Politiets fotovogne holder de steder, hvor der er penge at tjene, men aldrig har det været sagt mere tydeligt, end i dette oplæg til et nyt politiforlig.

Bursd.com var lige et smut på politi.dk, for at finde politiets officielle forklaring på de mere eller mindre skjulte fotovogne, og hvad der sker med pengene. Citat begynd:

Hvem får bødepengene?

Pengene går i statskassen. Bøderne indgår ikke i overvejelserne om, hvor og hvornår vi skal foretage kontrol. Formålet med kontrollen er at øge færdselssikkerheden, og politiet vil altid hellere have, at trafikanterne bidrager til færdselssikkerheden end til bødekassen.

Citat slut. Når den nye politireform bliver vedtaget, og fotovognene bliver en indtægtskilde til hele korpset, og ikke kun som bonus til den lokale politimester, skal ordensmagten finde nye ord for at begrunde de stadigt mere aggressive fotovogne, for de fleste politikere regner selvfølgelig med, at danskerne også i fremtiden vil overtræde gældende hastighedsregler.

Og hvad betyder det.

Vi har vidst det længe, men nu bliver det officielt. Det handler ikke om at dæmpe farten. Det handler om penge i kassen.

Det må blandt andet betyde, at politikerne med gustent overlæg har indrettet landets hastighedsregler på en sådan måde, at det er helt oplagt, at gældende lov ikke vil blive opretholdt, – og samtidig er meget lette at overtræde. Næste spørgsmål: Er det vanlig procedure, at de folkevalgte laver regler, som man med stor sikkerhed ved ikke vil blive overholdt? Og hvad siger det om landets folkevalgte?

Politiet er i dette tilfælde kun lønnet personale, som med mere eller mindre iver, skal opretholde de åbenbart forkerte regler, der er så lette at overtræde, at finansministeren kan kalde det for en sikker indtægtskilde.

Men hvad vil der ske, hvis alle landets bilister pludselig overholder samtlige fartregler?

Et utopisk spørgsmål, men hvad nu hvis? Hvor skal pengene så komme fra? Var det noget med store bøder til cyklister, der kører på fortovet. Bøder til fodgængere der krydser gaden for rødt, og hvad med nogle smarte fartregler for de stadigt flere cyklister i byerne, eller hvad med et overhalingsforbud for cykler på cykelstierne.

I Danmark laver man med vilje regler, der ikke kun er lette at overtræde og dermed begå en lovovertrædelse, man indretter lovene på en sådan måde, at de med sikkerhed bliver en rigtig god indtægtskilde for statskassen. Fotos fra Politi og Sikker Trafik.

Vi forudser flere og mere lumske løsninger fra politiet, hvor dele af personalet med stor iver vil sørge for nye midler til lønningskontoret.

Vi forudser fartkontol på steder hvor de ikke er set før. Vi risikerer eksempelvis to kontroller på Kai Nielsensvej. Den meget synlige få meter nede ad gaden, hvorefter den alvorlige del af kontrollen, har gemt sig bag stakittet i indkørslen til nummer 17, ligesom vi må forudse, at den kommende nye motorvej Kerteminde – Falsled bliver et minefelt af skiftende hastighedsreguleringer med lige så mange delvist skjulte fotovogne.

Under alle omstændigheder er det bemærkelsesværdigt, at de folkevalgte vælger af finansiere et politisk forlig med indtægt fra bøder. En indtægt fra love og regler, som dermed må betegnes som så lette at overtræde, at de på helt sin egen måde bliver forvandlet til legale overtrædelser.

Det gælder om at finde det sted, hvor flest overtræder gældende regler på kortest mulige tid, og for at gøre det mere lyssky, holder den lune fotovogn godt gemt for landets bilister, som nu skal bidrage ekstra til statskassen.

Pin It on Pinterest